Tergend traag

Ik weet niet wie de schuld treft of wie hiervoor verantwoordelijk is, die versnipperde bevoegdheden is trouwens één van de problemen in Brussel, maar bijvoorbeeld aan ’t kanaal, rechtover de Locquenghienstraat, lijkt het nog steeds op een onafgewerkte werf: er is geen toegang aan de kade richting brug De Witte De Haelen en de geplande voetgangersbrug is er nog altijd niet af en dit terwijl de werken aan het kanaal en de Nieuwpoortlaan reeds in 2010 begonnen waren… Ook in de Locquenghienstraat zelf is bijvoorbeeld de gevel van de kindercrèche, een beschermd gebouw van de Stad Brussel nota bene, aan ’t verkrotten. Die gevel is versierd met prachtige s’grafitti daterend uit de helft van de vorige eeuw, maar is nu dringend aan renovatie toe. Sinds ik in 1996 in de straat ben komen wonen heb ik niet nagelaten om er telkens de bevoegde en opeenvolgende schepenen, ambtenaren en stadsautoriteiten hierop te wijzen. Beamen of noteren deden ze (of tenminste alsof), maar tot nu toe werd er nooit ingegrepen. Sorry maar voor mij staat dit symbool voor wat er ook gebeurt op menselijk vlak hier in Brussel, een metafoor voor het laten verkrotten van een situatie en dit tot het te laat is om nog zinnig in te kunnen grijpen. Toch worden gelukkig ook positieve dingen gedaan: bijvoorbeeld het is als fietser altijd maar leefbaarder om in Brussel centrum te vertoeven.. maar altijd met vallen en opstaan vooral nu de situatie terug grondig is veranderd met de autodruk die op sommige plaatsen (o.a. in mijn wijk) opduikt sinds de voetgangerszone.

Werken aan het kanaal: we zijn er nog niet !

2012 © foto: Jean-Noël Gobron. De werken aan het kanaal zijn nu al meer dan twee jaar geleden begonnen en gingen tegen eind 2011 af zijn. Deze foto werd op 14 augustus 2012 genomen. Tussen al die auto’s (drie rijvakken!) zal er nog plaats zijn voor een fietspad aan de kant van ‘t centrum? Of wordt het weer mobiliteit op z’n Brussels?

Toevallig gevonden over onze blog in brusselblogt.be

Toevallig heb ik vandaag op de Brusselse stadblog een artikel gelezen over onze weblog locquenghien… geschreven  op 31 mei 2007 door frank in brusselblogt.be
Ziehier een uittreksel:

Lochenghien-blog

“… En nu duikt er weer iets nieuws op: de straatblog. Er is al een tijdje de blog vanArnout, die na een flirt met Zweden het geweer van schouder veranderde, en een kroniek begon rond het gesloten maar zeer binnenkort weer open café de Walvis. In de comments van lezers, en enkele bijdragen, verschuift de aandacht af en toe reeds naar de Dansaertstraat (een failliete zaak, een oproepje voor een buurtfeest). En vandaag werd mijn aandacht getrokken, via dit brusselnieuws-artikel, door de blog van de Locquenghienstraat. De bewoners van die erg verscheiden straat tussen de Pantsertroepensquare en het Kanaal willen hun straatfeest, reeds eerder in 2001 georganiseerd, nieuw leven in blazen, en één van de manieren waarmee ze dat doen is een heuse straatblog.

Sven Usé, één van de bewoners op brusselnieuws:

Ik werk het concept wel uit van een web log voor de Locquen ghienstraat – een primeur, denk ik, voor België. Iedereen kan er dan later veelvuldig gebruik van maken, zodat commentaren over de vuilniskar of wat dan ook meteen voor alle straatbewoners bekend zijn. Het wordt een communicatiemiddel bij uitstek.

Voorlopig vind je er vooral info over het nieuwe straatfeest (nu zaterdag, vanaf 14 uur), maar toch ook een bijdrage over een geplande fietsers- en voetgangersbrug over het Kanaal, en een virtueel kijkje naar de in opbouw zijnde Bronks (vlakbij, op de Varkensmarkt).

Het is misschien nog te vroeg om te spreken over een trend, maar je weet maar nooit.”

Link naar het volledig artikel:
Brusselblogt » Search Results » dansaertstraat


PLOUF: un pavé dans le canal

Un journal caustique pour penser la ville autrement et résister avec humour aux assauts de la spéculation immobilière vient de voir le jour : le PLOUF. Ce numéro unique, édité par Inter-Environnement Bruxelles, a pour objectif d’informer et de faire partager les inquiétudes liées à l’avenir du canal et des quartiers qui le bordent.  

PLOUF Un pavé dans le canal – Inter-Environnement Bruxelles

Filmvertoning Locquenghien A Street Odyssey

Willemsfonds, Schaarbeek Evere

UITNODIGING

Filmvertoning Locquenghien A Street Odyssey
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Lombardstraat 67, 1000 Brussel

donderdag 26 mei 2011 om 19u30

De Brusselse documentairemaker Jean-Noël Gobron getuigt in deze film van zes straatfeesten die plaatsvonden in een Brusselse straat tussen 2001 en 2009. Sinds 2001 organiseren de bewoners van de Locquenghienstraat een feest in hun straat, gelegen in het centrum van Brussel, dichtbij het kanaal. Hiermee willen de bewoners de anonimiteit van de stad doorbreken, elkaar beter leren kennen en zich de openbare ruimte toe-eigenen. De film is ontroerend in al zijn eenvoud en geeft een beeld van de voorbereidingen en diverse activiteiten tijdens het feest.

19u30: Deuren    20u: Vertoning    21u30: Brussels volksvertegenwoordiger Herman Mennekens (Open VLD) praat met de filmmaker.   De vertoning is helemaal kosteloos, maar reservatie is aangewezen: mdebacker@raadvgc.irisnet.be.

J-N Gobron: “Ik ging in 1997 in de Locquenghienstraat wonen. Er was al snel een aangename sfeer met enkele buren, waaruit spontaan het idee kwam om een straatfeest te organiseren. Dat kwam er in feite doordat in 2001 de eerste autoloze zondag werd georganiseerd. Ik maakte toen deel uit van een bewonerscomité. De stad Brussel was eigenlijk niet echt vragende partij, maar wij waren vastberaden om hieraan deel te nemen: laten we gewoon een straatfeest organiseren, dan is er tenminste één straat in Brussel die autovrij is.”

Zijn uw feesten mee oorzaak geweest van de geleidelijke opwaardering van de wijk?
Gobron: “Nee. Die evolutie is hand in hand gegaan met de stijging van huur- en eigendomsprijzen in de buurt, wat dan weer een kapitaalkrachtiger publiek aantrekt. Dergelijke initiatieven hebben misschien een beetje meegespeeld, wanneer men deze wijk is gaan verfraaien, wanneer het er wat veiliger is geworden. Maar het blijft toch vreemd dat dat stukje van het centrum van Brussel zo lang verwaarloosd is gebleven.”

Maar aan de andere kant van het kanaal lijkt die dynamiek toch niet zo vlot op gang te brengen?
Gobron: “Dat is een gemiste kans. Nu doen ze daar grote werken aan het kanaal zelf, maar het zal niet helpen om de mensen daar naartoe te lokken. In Parijs deed men werken van internationaal niveau, hier in Brussel lijkt het meer op een oplapwerk. Dat zal dieper in de wijken van Sint-Jans-Molenbeek, vrees ik, geen verschil maken.”

Distribution DVD / Distributie DVD / Release DVD

FR
Le DVD du film « Locquenghien a street odyssey » est gratuit. Comme prévu il a été distribué auprès de tous les riverains. Ceux qui en désirent un exemplaire peuvent en faire la demande en s’adressant à la maison de production Alcyon Film (téléphone: 02/218 60 60).

NL
De DVD van de film « Locquenghien a street odyssey » is gratis. Zoals voorzien werd de DVD bij alle bewoners geleverd. Wie een exemplaar wenst kan deze bekomen bij het productiehuis Alcyon Film (telefoon: 02/218 60 60).

EN
The DVD of the film « Locquenghien a street odyssey » is free. As planned it has been distributed to all inhabitants. The DVD can be obtained at the production company Alcyon Film (telephone: 02/218 60 60).

Info sur le film / over de film / about the film >>

Fête annulée/Feest afgelast

Message aux habitants de la rue Locquenghien

Concerne : fête de rue 2010

Le Comité Locquenghien a le regret de vous informer que suite au désistement d’Interpôle qui avait la charge de son organisation, la fête de la rue Locquenghien 2010 qui avait été annoncée aux habitants est annulée.

Dans le cadre de cette fête, des subsides avaient été demandés auprès du VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) et du fonds Alain De Pauw (géré par la Fondation Roi Baudouin) pour l’organisation de la fête, la réalisation d’une carte postale géante et pour la finition et la projection d’un film sur les fêtes de rue précédentes. De ces activités, seul le film sera réalisé et il sera projeté le 10 juin (voir invitiation séparée). Les représentants du Comité Locquenghien, responsables des subsides, restitueront les subsides destinés aux activitiés qui n’auront pas lieu.

Nous espérons que l’esprit convivial entre les habitants se poursuivra à travers d’autres initiatives.

Le Comité Locquenghien

Bericht aan de bewoners van de Locquenghienstraat

Betreft : straatfeest 2010

Het Comité Locquenghien moet u met spijt medelen dat het straatfeest 2010 niet zal doorgaan omdat Interpôle, die de verantwoordelijkheid had voor de organisatie ervan, zich heeft teruggetrokken.

Voor dit feest werden subsidies aangevraagd aan de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) en aan het Fonds Alain De Pauw (beheerd door de de Koning Boudewijnstichting) voor de organisatie van het feest, voor de realisatie van een reuzepostkaart en voor de afwerking en de projectie van een film over de vorige straatfeesten. Van deze activiteiten zal slechts de film gerealiseerd worden (zie aparte uitnodiging). De leden van het Comité Locquenghien die verantwoordelijk zijn voor deze subsidieaanvragen zullen de subsidies voor de andere activiteiten die niet zullen plaatsvinden terugstorten aan de bevoegde instanties.

We hopen dat de goede sfeer onder de bewoners zich zal verderzetten via andere initiatieven.

Het Comité Locquenghien

The near future at the canal

See the article at our page: News from the Neighbours

Join us on facebook

There is now a group LOCQUENGHIEN on Facebook, join us…

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=35344194364

6ième/6de Fête Locquenghien Feest: 6-6-2009